คุณอยากให้พรรคการเมืองไหนจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อไทย (พรรคเดียว) 50 %
ประชาธิปัตย์ (พรรคเดียว) 0 %
เพื่อไทย+ชาติไทยพัฒนา+ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน+ภูมิใจไทย+พลังชล+รักสันติ+มาตุภูมิ+กิจสังคม 0 %
เพื่อไทย+พรรคใดก็ได้ (เว้นประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย) 0 %
ประชาธิปัตย์+ชาติไทยพัฒนา +ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิ+ภูมิใจไทย+พลังชล+รักสันติ+ มาตุภูมิ+กิจสังคม 0 %
ประชาธิปัตย์+พรรคใดก็ได้ (เว้นเพื่อไทย และภูมิใจไทย) 33.33 %
ประชาธิปัตย์+ภูมิใจไทย 16.67 %
เพื่อไทย+ประชาธิปัตย์ 0 %
เพื่อไทย+ภูมิใจไทย 0 %
ภูมิใจไทย+ชาติไทยพัฒนา+ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน+พลังชล+รักสันติ+มาตุภูมิ+กิจสังคม 0 %